WAT IS EEN EPC?EPC staat voor EnergiePrestatieCertificaat. Het geeft potentiële kopers of huurders van een woning inzicht in de energieprestatie van de beoogde woning. Anders gezegd: hoe zuinig is de woning? Op het EPC ziet u een kengetal. Dit is het berekende energieverbruik van de woning, uitgedrukt in kW/m2. Daaronder wordt dit cijfer op een balk aangegeven. Deze balk is verdeeld in verschillende kleuren waarbij de balk uiterst rechts rood gekleurd is, wat duidt op een onzuinige woning. Links is de balk groen, wat aangeeft dat de woning een laag energieverbruik zal kennen.

WANNEER IS EEN EPC NODIG?
Een EPC is verplicht op het moment dat een woning te koop of te huur aangeboden wordt. De eigenaar dient het EPC voor te leggen aan de potentiële koper of huurder, anders riskeert de eigenaar een boete. Bij het sluiten van een huurovereenkomst ontvangt de huurder een kopie van het EPC van de verhuurder. Bij verkoop wordt het EPC door de verkoper overgedragen aan de koper en zal een clausule met betrekking tot het EPC opgenomen worden in de notariële acte. Bij ontbreken van het EPC heeft de notaris een meldingsplicht aan het Vlaams Energieagentschap.

VOOR WELKE WONINGEN IS EEN EPC VERPLICHT?
Een EPC is verplicht voor iedere wooneenheid die zelfstandig kan functioneren. Criteria daarbij zijn dat er een kookgelegenheid, sanitair en een leefruimte aanwezig is in de wooneenheid. Indien sprake is van een gedeelde keuken, badkamer of leefruimte, zoals bij studentenhuizen of collectieve woongebouwen, is slechts 1 EPC nodig. Bij een mix van zelfstandige en collectieve wooneenheden is 1 EPC + even zoveel EPC’s als aanwezige zelfstandige wooneenheden, vereist.

HOE LANG IS EEN EPC GELDIG?
Een EPC is 10 jaar geldig, zelfs als het gebouw opnieuw verkocht of verhuurd wordt. 10 jaar na het laatste EPC moet een woning opnieuw beoordeeld worden, indien van een nieuwe transactie (koop of huur) sprake is. Indien een woning bij verstrijken van de geldigheid van het EPC niet te koop of te huur wordt aangeboden, hoeft de eigenaar dus geen nieuw EPC te laten maken. Indien men binnen de geldigheidstermijn van het EPC aanpassingen doorvoert aan de woning, is men niet verplicht een nieuw EPC op te laten maken, ook niet als de woning na de wijzigingen opnieuw te koop of te huur aangeboden wordt. Echter, indien de doorgevoerde aanpassingen ten gunste zijn van het energieverbruik, is het wellicht raadzaam toch een nieuw EPC te laten opmaken.

WAT KOST EEN EPC?
De kostprijs is afhankelijk van soort en grootte van de woning en is inclusief verplaatsingskosten, werkuren, certificaat en inclusief BTW. Er geldt geen meerprijs indien er geen plannen aanwezig zijn!
Bij 2 duurzaam verankerde verwarmingsinstallaties per wooneenheid geldt een meerprijs van € 36,- en voor iedere volgende installatie € 18,-. Elektrische straalkacheltjes , verrijdbare elektrische radiatoren e.d. zijn geen duurzaam verankerde verwarmingsinstallaties. Een CV, houtkachel, gaskachel, …, zijn dat wel.
Indien er meer dan 1 duurzaam verankerde sanitair warm waterinstallatie (SWW) per wooneenheid aanwezig is, of een andere technische installatie zoals een zonneboiler o.i.d. , die meegenomen moet(en) worden bij de opmaak van het EPC, wordt aanvullend € 18,- per installatie in rekening gebracht.

TYPE PRIJS
studio (tot 40m2) € 125,-
appartement 1 bouwlaag € 175,-
rijwoning / duplex appartement € 200,-
halfopen bebouwing € 225,-
open bebouwing € 250,-
app >200m2 bruto vloeropp op aanvraag
(stads)villa >250m2 bruto vloeropp op aanvraag
Volumekorting is mogelijk.

Het opmaken van een EPC is ten laste van de eigenaar, tenzij anders overeen gekomen in de verkoop- of huurovereenkomst. Bij verstrekken van een opdracht, zullen wij de woning altijd bezoeken, samen met de eigenaar. Tijdens deze bezichtiging verrichten wij opmetingen, controleren de aanwezige installaties, maken foto’s en vragen inlichtingen om ons dossier te kunnen opmaken.
 Nieuws & info 
We kunnen niet in een glazen bol kijken, maar al het nieuws rondom energieprestatie, wet- en regelgeving en overige relevante informatie zullen wij steeds publiceren op onze blog.

 Informatie aanvragen 
CONTACT INFORMATIE

Hoogakker 28
B2387 Baarle-Hertog
E.    info@evue.be